Merk Audit

Grip op je merk, visie op de toekomst

Je merk of portfolio naar nieuwe hoogten tillen?

Je wilt stappen zetten met je merk, meer bekendheid vergaren, of wellicht nieuwe aanbiedingen toevoegen. Je verhaal moet zich onderscheiden en prachtig visueel worden weergegeven. Maar waar start je? Waar moet je in investeren en wat is de juiste volgorde?

Nijgh baseert zijn aanpak op het concept van Brand Thinking. Dat houdt in dat je merk fungeert als kompas bij het nemen van beslissingen. Beslissingen in bedrijfsvoering, beslissingen over het aannemen van medewerkers, en beslissingen met betrekking tot communicatie. Door op deze manier te opereren ontstaat er samenhang; we bekijken vraagstukken door dezelfde lens, wat helpt om moeilijke besluiten te vereenvoudigen en snel consensus te bereiken. In lijn met deze visie, concentreren wij ons op drie pijlers:

Strategie
Het hart van je merk, waar wij strategisch aan bijdragen via workshops, interviews, ondersteuning bij vraagstukken omtrent merkpositionering en employer branding. Vaak gaat het hier om keuzes voor de lange termijn, die moeten zorgen voor herkenbaarheid en richting voor jouw merk. Hierbij leggen we de nadruk op acceptatie van deze keuzes binnen de organisatie en leggen we de basis voor de vertaling van deze (interne) besluiten naar een extern merkverhaal en communicatie-uitingen.

Creatie
Alle eigen platforms en materialen van het merk, zoals websites en magazines, maar ook video, animaties en illustraties. Deze eigen content vormt de bouwstenen van je merk naar de buitenwereld. Denk ook aan content voor social media kanalen waarmee stakeholders en doelgroepen worden geïnformeerd, of bijvoorbeeld voorlichtingsmaterialen. We focussen zowel op interne als externe aspecten. Denk hierbij aan alle materialen waarin jouw logo te vinden is.

Campagne
Alle activiteiten die worden ondersteund door een mediabudget om een publiek te bereiken dat we op dit moment nog niet kennen, of beter gezegd, dat ons nog niet kent. Dit kan bijvoorbeeld via sociale media, advertenties bij partners en via Search Engine Advertising.

Wij assisteren bij het maken van beslissingen om je merk verder te ontwikkelen.

Tijdens onze Merk Audit nemen we een diepe duik in jouw merk en beoordelen we op alle drie de pijlers waar we denken dat jouw merk zich op dit moment bevindt, wat er nodig is om het te verbeteren, en waar er hiaten zijn. Bij voorkeur verbinden we dit direct aan doelstellingen en ambities. De stappen zien er als volgt uit:

1. De duik

We dompelen ons onder in jouw website, organisatie en merkuitingen om een compleet beeld te vormen van het verhaal en de materialen. Tijdens een digitale sessie van een uur stellen we vragen en luisteren we naar jullie verhaal en ambities. Waar wil je naartoe met je merk en hoe verhoudt jouw merkpositionering zich tot jouw ambities?

2. De blauwdruk

We brengen alles samen in een blauwdruk van strategie, creatie en campagne, en tonen zo waar er ruimte is voor invulling of verbetering. Op deze manier creëren we een gedegen beeld van jouw merk.

3. Scenario's

We formuleren diverse scenario's om vanuit jouw huidige merkpositie naar het gewenste einddoel te bewegen, gebaseerd op de door jullie gestelde ambities. Deze scenario's leggen we aan jullie voor.

4. Advies

We delen ons advies over het meest geschikte scenario, samen met een schatting van de kosten en de benodigde tijd.

Wat levert de Merk Audit je op?

Met de resultaten van de Merk Audit kun je concreet aan de slag en krijg je inzicht in de gebieden waar verbetering mogelijk is en waarin je zou moeten investeren. Je kunt dit vervolgens oppakken binnen je organisatie of in een structurele samenwerking met ons, waarbij we de uitkomsten van de merk audit aanvullen met een plan voor de komende maanden dat we samen uitwerken.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden van de Merk Audit voor jouw merk.