Merkanalyse

Scherp je merk aan en richt je blik op de toekomst

Wil je je merk of portfolio uitbreiden?

Meer zichtbaarheid verkrijgen, vooruitgang boeken met je merk of zelfs nieuwe proposities toevoegen. Je verhaal moet zich ontvouwen, prachtig gevisualiseerd worden. Maar waar begin je? Waarin investeer je en in welke volgorde?

Bij Nijgh werken we vanuit het concept van Brand Thinking. Dit houdt in dat je merk eigenlijk de basis vormt van jouw bedrijf. Dit gebeurt op het gebied van beslissingen met betrekking tot werving, beslissingen over bedrijfsvoering en beslissingen met betrekking tot communicatie. Deze aanpak bevordert verbinding en zorgt ervoor dat we dezelfde benadering hanteren voor diverse vraagstukken, waardoor lastige besluiten gemakkelijker genomen kunnen worden en er sneller consensus ontstaat. In lijn met deze visie concentreren we ons op drie pijlers:

Strategie
Het hart van je merk, waar we strategisch aan bijdragen door middel van workshops, interviews, en ondersteuning bij vraagstukken met betrekking tot merkpositionering en employer branding. Het gaat hier vaak om keuzes voor de lange termijn. Deze strategische keuzes moeten leiden tot herkenbaarheid in de koers van jouw merk. We streven hierbij naar draagvlak voor deze keuzes binnen de organisatie en leggen de basis voor de vertaling van deze (interne) beslissingen naar een extern merkverhaal en communicatie-uitingen.

Creatie
Alle eigen platformen en materialen van het merk, waaronder websites en magazines, maar ook video's, animaties en illustraties. Deze eigen content vormt de kern van het merk naar buiten toe. Denk hierbij ook aan content voor social media kanalen waarmee stakeholders en doelgroepen worden geïnformeerd, of voorlichtingsmateriaal. Ons focus ligt zowel intern als extern. Met 'materiaal dat je logo bevat' bedoelen we eigenlijk alles.

Campagne
Alle activiteiten die worden ondersteund met een mediabudget om een publiek te bereiken dat we op dit moment nog niet kennen. Of beter gezegd, dat ons nog niet kent. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd via social media of advertenties bij partnerorganisaties en via Search Engine Advertising.

Wij assisteren bij het maken van keuzes om met je merk te groeien.

Tijdens onze merkanalyse dompelen we ons onder in jouw merk en beoordelen we waar we denken dat je merk momenteel staat op alle drie de pijlers. We bepalen wat er nodig is voor verbetering en wat ontbreekt. Bij voorkeur koppelen we dit direct aan doelstellingen en ambities. De stappen zien er als volgt uit:

1. Diepgaand onderzoek

We verdiepen ons in jouw website, organisatie en merkuitingen om een beeld te krijgen van het verhaal en de materialen. Tijdens een digitale sessie van een uur stellen we vragen en luisteren we naar jullie verhaal en ambities. Waar wil je naartoe met je merk, en hoe verhoudt jouw merkpositionering zich tot jouw ambities?

2. De blauwdruk

We brengen alles samen in de blauwdruk van strategie, creatie en campagne en laten zien waar invulling ontbreekt of waar scherpte nodig is. Op deze manier creëren we een goed onderbouwd beeld van jouw merk.

3. Scenario's

We formuleren diverse scenario's om vanaf je huidige merkpositie naar de gewenste bestemming te bewegen, gebaseerd op de door jullie genoemde ambities. Deze scenario's leggen we aan jullie voor.

4. Advies

We geven ons advies over het meest geschikte scenario, samen met een inschatting van de kosten en de benodigde tijd.

Wat levert de merkanalyse je op?

Met de uitkomst van de brand analyse kun je concreet aan de slag en krijg je inzicht in waar er ruimte is voor verbetering en waar je in zou moeten investeren. Je kunt dit vervolgens intern oppakken binnen jouw organisatie of in samenwerking met ons, waarbij we de uitkomst van het onderzoek aanvullen met een plan voor de komende maanden dat we gezamenlijk zullen uitvoeren.

Meer informatie?

Heb jij nog vragen over de merkanalyse? We vertellen je graag meer over de merkanalyse. Neem contact met ons op!