Brand Audit

Scherpte in je merk, zicht op de toekomst

Je merk of portfolio laten groeien?

Je wilt stappen zetten met je merk, meer bekendheid of juist proposities toevoegen. Je verhaal moet zichtbaar worden, mooi visueel uitgewerkt. Maar waar begin je? Waar investeer je in en in welke volgorde?

Nijgh werkt vanuit het geloof in Brand Thinking, wat feitelijk betekent dat je merk dient als vizier voor het maken van keuzes. Keuzes in het aannamebeleid, keuzes in bedrijfsvoering en keuzes in communicatie. Door op deze manier te werken ontstaat verbinding, er wordt door dezelfde bril gekeken naar vraagstukken, wat helpt lastige beslissingen eenvoudiger te maken en sneller draagvlak te creëren. Aansluitend bij deze visie richten wij ons op drie pijlers:

Strategie
De kern van het merk, waar we strategisch aan bijdragen door werksessies, interviews, ondersteuning bij merkpositioneringsvraagstukken en bijvoorbeeld employer branding. Vaak gaat het om keuzes voor langere termijn, die moeten zorgen voor herkenbaarheid en richting van jouw merk. Hierbij richten we ons op draagvlak voor die keuzes binnen de organisatie en leggen we de basis voor de vertaling van deze (interne) keuzes naar een extern merkverhaal en communicatie uitingen.

Creatie
Alle eigen platforms en materialen van het merk, waaronder websites en magazines, maar ook video, animatie en illustratie. Deze eigen content vormt de basis van het merk naar buiten toe. Denk ook aan content voor de social-mediakanalen waarmee stakeholders en doelgroepen geïnformeerd kunnen worden, of bijvoorbeeld voorlichtingsmaterialen. We richten ons hier dus op intern en extern. Feitelijk bedoelen we hier alle materialen die je logo bevatten.

Campagne
Alle activiteiten die met mediabudget worden ondersteund om een publiek te bereiken dat we nu nog niet kennen. Of beter, dat ons nog niet kent. Bijvoorbeeld via social media of advertenties bij partnerpartijen en via Search Engine Advertising.

Wij helpen je keuzes maken om met je merk (door) te groeien.

Tijdens onze Brand Audit nemen we een duik in jouw merk en beoordelen we op alle drie de pijlers waar we denken dat je merk nu staat, wat nodig is voor verbetering en waar dingen missen. Het liefst koppelen we dat meteen aan doelstellingen en ambities. De stappen zien er als volgt uit:

1. De duik

We duiken in jouw website, organisatie en merkuitingen om een beeld te vormen van het verhaal en de materialen. Tijdens een digitale sessie van een uur stellen we vragen en horen we jullie verhaal en ambities. Waar wil je naar toe met je merk, en hoe is jouw merkpositionering ten opzichten van jouw ambities?

2. De blauwdruk

We brengen alles samen in de blauwdruk van strategie, creatie en campagne en laten zo zien waar invulling of scherpte ontbreekt. Zo vormen wij een onderbouwd beeld van jouw merk.

3. Scenario's

We formuleren een aantal scenario’s om vanaf je huidige merkpositie naar de stip op de horizon te bewegen. Uiteraard op basis van de door jullie genoemde ambities. De scenario’s leggen we aan jullie voor.

4. Advies

We geven ons advies over het meest geschikte scenario in combinatie met een inschatting van kosten en doorlooptijd.

Wat levert de Brand Audit je op?

Met de uitkomst van de Brand Audit kan je concreet aan de slag en heb je inzicht in waar ruimte voor verbetering is en waar je in zou moeten investeren. Je kunt dit vervolgens binnen je organisatie oppakken of samen met ons in een structurele samenwerking, waarbij we de uitkomst van de scan aanvullen met een plan voor de komende maanden dat we gezamenlijk invullen.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden van de Brand Audit voor jouw merk.