Onze site werkt perfect als je onze cookies accepteert. Ook kunnen wij het dan toetsen met onze web statistieken. Met het accepteren van onze cookies tonen wij je ook super gave gepersonaliseerde content die je absoluut niet wilt missen!

of meer weten?

E-dm's en digitale nieuwsbrieven

Nijgh biedt organisaties daarom een integrale aanpak voor effectieve digitale nieuwsbrieven en e-dm's op basis van onze brede ervaring in diverse branches. In die aanpak doorlopen we de volgende stappen.

Stappenplan

1

Strategie

Samen met de opdrachtgever bepalen we meetbare doelen van de nieuwsbrieven of e-dm's. Welke rol spelen zij in de totale mix van activiteiten? Hoe verloopt de flow? Met welke technische systemen moeten we rekening houden?

2

Database check

Hoe up to date en compleet is de database? Kunnen we die segmenteren en zo ja, in welke subgroepen? Is het bestand groot genoeg voor A/B-testing? In hoeverre kunnen we personaliseren?

3

Content en planning

Op basis van strategie plannen we de content en frequentie voor een jaar richting de doelgroep(en). Hier geven we ook aan welke onderdelen interessant zijn voor A/B-testing.

4

Basisgrid

Nijgh ontwikkelt het basisgrid voor de nieuwsbrief of e-dm, inclusief rationale voor de opbouw, verhouding beeld-tekst, tekstlinks, calls-to-action et cetera.

5

Implementatie

Na akkoord op basisgrid, content en planning gaat Nijgh voor je aan de slag met de implementatie. We presenteren een conceptversie van elke e-dm of nieuwsbrief, verwerken de feedback en dragen zorg voor de daadwerkelijk verzending.

6

KPI-rapportage

De prestaties van elke e-dm of nieuwsbrief monitoren wij via een KPI-dashboard dat de opdrachtgever realtime inzage geeft in het effect van A/B-varianten en resultaten versus doelstellingen. Daarbij is het mogelijk e-dm's onderling te vergelijken en af te zetten tegen voorgaande jaren.

7

Evaluatie en bijsturing

Op basis van A/B-testing, mousetracking en eigen analyse adviseert Nijgh waar nodig bij te sturen op inhoud, vormgeving, frequentie en tone of voice.

top