Als je verder klikt op onze website, accepteer je cookies. Daarmee verzamelen wij geanonimiseerde persoonsgegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Wij gebruiken die informatie om onze website te verbeteren en je advertenties aan te bieden die bij jouw interesse passen. Meer weten?

E-dm's en digitale nieuwsbrieven

Digitale nieuwsbrieven en direct mails kunnen een perfecte manier zijn om relevante informatie te delen met klanten, prospects en geïnteresseerden. Met nadruk 'kunnen', want het veronderstelt dat je een aantal zaken goed geregeld hebt. Het adressenbestand moet kloppen, de boodschap moet relevant zijn, de frequentie moet niet te hoog of te laag zijn, de vormgeving moet verleiden tot lezen. En dan gaan we er voor het gemak ook nog vanuit dat de nieuwsbrief niet in de spam-box terecht komt, dat de ontvanger de afbeeldingen laadt en zich niet direct uitschrijft na het eerste exemplaar.

Nijgh biedt organisaties daarom een integrale aanpak voor effectieve digitale nieuwsbrieven en e-dm's op basis van onze brede ervaring in diverse branches. In die aanpak doorlopen we de volgende stappen.

Stappenplan

1

Strategie

Samen met de opdrachtgever bepalen we meetbare doelen van de nieuwsbrieven of e-dm's. Welke rol spelen zij in de totale mix van activiteiten? Hoe verloopt de flow? Met welke technische systemen moeten we rekening houden?

2

Database check

Hoe up to date en compleet is de database? Kunnen we die segmenteren en zo ja, in welke subgroepen? Is het bestand groot genoeg voor A/B-testing? In hoeverre kunnen we personaliseren?

3

Content en planning

Op basis van strategie plannen we de content en frequentie voor een jaar richting de doelgroep(en). Hier geven we ook aan welke onderdelen interessant zijn voor A/B-testing.

4

Basisgrid

Nijgh ontwikkelt het basisgrid voor de nieuwsbrief of e-dm, inclusief rationale voor de opbouw, verhouding beeld-tekst, tekstlinks, calls-to-action et cetera.

5

Implementatie

Na akkoord op basisgrid, content en planning gaat Nijgh voor je aan de slag met de implementatie. We presenteren een conceptversie van elke e-dm of nieuwsbrief, verwerken de feedback en dragen zorg voor de daadwerkelijk verzending.

6

KPI-rapportage

De prestaties van elke e-dm of nieuwsbrief monitoren wij via een KPI-dashboard dat de opdrachtgever realtime inzage geeft in het effect van A/B-varianten en resultaten versus doelstellingen. Daarbij is het mogelijk e-dm's onderling te vergelijken en af te zetten tegen voorgaande jaren.

7

Evaluatie en bijsturing

Op basis van A/B-testing, mousetracking en eigen analyse adviseert Nijgh waar nodig bij te sturen op inhoud, vormgeving, frequentie en tone of voice.

top